Találatok száma: 64


Msi GT 710 1GD3H LP

Msi GT 710 1GD3H LP

nVidia, PCIE, GPU:954MHz, RAM:1600MHz, 1024MB, DDR3, 64bit, Passzív hűtés, VGA, 1xDVI, 1xHDMI
Garancia: 36 hónap
12 920 Ft
Msi R7 240 1GD3 64B LP

Msi R7 240 1GD3 64B LP

AMD, PCIE, GPU:600MHz, RAM:1600MHz, 1024MB, DDR3, 64bit, Aktív hűtés, VGA, 1xDVI, 1xHDMI, LP
Garancia: 36 hónap
14 090 Ft
Msi R5 230 1GD3H LP

Msi R5 230 1GD3H LP

AMD, PCIE, GPU:625MHz, RAM:1066MHz, 1024MB, DDR3, 64bit, Passzív hűtés, VGA, 1xDVI, 1xHDMI, LP
Garancia: 36 hónap
14 510 Ft
Msi GT 710 2GD3H LP

Msi GT 710 2GD3H LP

nVidia, PCIE, GPU:954MHz, RAM:1600MHz, 2048MB, DDR3, 64bit, Passzív hűtés, VGA, 1xDVI, 1xHDMI
Garancia: 36 hónap
15 370 Ft
Msi R7 240 2GD3 64B LP

Msi R7 240 2GD3 64B LP

AMD, PCIE, GPU:600MHz, RAM:1600MHz, 2048MB, DDR3, 64bit, Aktív hűtés, VGA, 1xDVI, 1xHDMI, LP
Garancia: 36 hónap
16 950 Ft
Msi R5 230 2GD3H LP

Msi R5 230 2GD3H LP

AMD, PCIE, GPU:625MHz, RAM:1066MHz, 2048MB, DDR3, 64bit, Passzív hűtés, VGA, 1xDVI, 1xHDMI
Garancia: 36 hónap
19 020 Ft
Msi N730K-2GD3H/LP

Msi N730K-2GD3H/LP

nVidia, PCIE, GPU:902MHz, RAM:1600MHz, 2048MB, DDR3, 64bit, Passzív hűtés, VGA, 1xDVI, 1xHDMI
Garancia: 36 hónap
23 860 Ft
Msi GT 1030 AERO ITX 2GD4 OC

Msi GT 1030 AERO ITX 2GD4 OC

nVidia, PCIE, GPU:1189/1430MHz, RAM:2100MHz, 2048MB, DDR4, 64bit, Aktív hűtés, 1xDVI, 1xHDMI
Garancia: 36 hónap
27 550 Ft
Msi GT 1030 2GHD4 LP OC

Msi GT 1030 2GHD4 LP OC

nVidia, PCIE, GPU:1189/1430MHz, RAM:2100MHz, 2048MB, DDR4, 64bit, Passzív hűtés, 1xHDMI, LP, 1xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
29 050 Ft
Msi GT 1030 AERO ITX 2G OC

Msi GT 1030 AERO ITX 2G OC

nVidia, PCIE, GPU:1265/1518MHz, RAM:6008MHz, 2048MB, DDR5, 64bit, Aktív hűtés, 1xDVI, 1xHDMI
Garancia: 36 hónap
30 680 Ft
Msi GT 1030 2GH LP OC

Msi GT 1030 2GH LP OC

nVidia, PCIE, GPU:1265/1518MHz, RAM:6008MHz, 2048MB, DDR5, 64bit, Passzív hűtés, 1xHDMI, LP, 1xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
31 210 Ft
Msi RX 550 AERO ITX 2G OC

Msi RX 550 AERO ITX 2G OC

AMD, PCIE, GPU:1203MHz, RAM:7000 MHz, 2048MB, DDR5, 128bit, Aktív hűtés, 1xDVI, 1xHDMI, 1xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
39 190 Ft
Msi RX 550 4GT LP OC

Msi RX 550 4GT LP OC

AMD, PCIE, GPU:1203MHz, RAM:6000MHz, 4096MB, DDR5, 128bit, Aktív hűtés, 1xDVI, 1xHDMI, LP
Garancia: 36 hónap
44 750 Ft
Msi GTX 1050 AERO ITX 2G OCV1

Msi GTX 1050 AERO ITX 2G OCV1

nVidia, PCIE, GPU:1404/1518MHz, RAM:7008MHz, 2048MB, DDR5, 128bit, Aktív hűtés, 1xDVI, 1xHDMI, 1xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
46 470 Ft
Msi GTX 1050 2GT LP

Msi GTX 1050 2GT LP

nVidia, PCIE, GPU:1354/1455MHz, RAM:7008MHz, 2048MB, DDR5, 128bit, Aktív hűtés, 1xDVI, 1xHDMI, LP, 1xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
46 870 Ft
Msi GTX 1050 2GT OCV1

Msi GTX 1050 2GT OCV1

nVidia, PCIE, GPU:1404/1518MHz, RAM:7008MHz, 2048MB, DDR5, 128bit, Aktív hűtés, 1xDVI, 1xHDMI, 1xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
48 490 Ft
Msi GTX 1050 GAMING X 2G

Msi GTX 1050 GAMING X 2G

nVidia, PCIE, GPU:1354/1455 | 1417/1531 | 1442/1556MHz, RAM:7008/7108MHz, 2048MB, DDR5, 128bit, Aktív hűtés, 1xDVI, 1xHDMI, 1xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
50 480 Ft
Msi GTX 1050 GAMING 2G

Msi GTX 1050 GAMING 2G

nVidia, PCIE, GPU:1354/1455 | 1366/1468 | 1379/1493MHz, RAM:7008MHz, 2048MB, DDR5, 128bit, Aktív hűtés, 1xDVI, 1xHDMI, 1xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
51 010 Ft
Msi GTX 1050 TI 4GT LP

Msi GTX 1050 TI 4GT LP

nVidia, PCIE, GPU:1290/1392MHz, RAM:7008MHz, 4096MB, DDR5, 128bit, Aktív hűtés, 1xDVI, 1xHDMI, LP, 1xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
54 590 Ft
Msi GTX 1050 TI 4GT OC

Msi GTX 1050 TI 4GT OC

nVidia, PCIE, GPU:1341/1455MHz, RAM:7008MHz, 4096MB, DDR5, 128bit, Aktív hűtés, 1xDVI, 1xHDMI, 1xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
57 480 Ft
Msi GTX 1650 AERO ITX 4G OC

Msi GTX 1650 AERO ITX 4G OC

nVidia, PCIE, GPU:1740MHz, RAM:8000MHz, 4096MB, DDR5, 128bit, Aktív hűtés, 1xDVI, 1xHDMI, 1xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
57 610 Ft
Msi GTX 1050 TI AERO ITX 4G OCV1

Msi GTX 1050 TI AERO ITX 4G OCV1

nVidia, PCIE, GPU:1341/1455MHz, RAM:7008MHz, 4096MB, DDR5, 128bit, Aktív hűtés, 1xDVI, 1xHDMI, 1xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
57 610 Ft
Msi GTX 1650 VENTUS XS 4G OC

Msi GTX 1650 VENTUS XS 4G OC

nVidia, PCIE, GPU:1740MHz, RAM:8000MHz, 4096MB, DDR5, 128bit, Aktív hűtés, 1xDVI, 1xHDMI, 1xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
60 220 Ft
Msi GTX 1050 TI GAMING X 4G

Msi GTX 1050 TI GAMING X 4G

nVidia, PCIE, GPU:1290/1392 | 1354/1468 | 1379/1493MHz, RAM:7008/7108MHz, 4096MB, DDR5, 128bit, Aktív hűtés, 1xDVI, 1xHDMI, 1xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
61 670 Ft
Msi RX 570 ARMOR 8G OC

Msi RX 570 ARMOR 8G OC

AMD, PCIE, GPU:1268MHz, RAM:7000MHz, 8192MB, DDR5, 256bit, Aktív hűtés, 1xDVI, 1xHDMI, CrossFire, 3xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
61 970 Ft
Msi GTX 1650 GAMING X 4G

Msi GTX 1650 GAMING X 4G

nVidia, PCIE, GPU:1860MHz, RAM:8000MHz, 4096MB, DDR5, 128bit, Aktív hűtés, 1xHDMI, 2xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
68 040 Ft
Msi GTX 1060 GAMING X 3G

Msi GTX 1060 GAMING X 3G

nVidia, PCIE, GPU:1506/1708 | 1569/1784 | 1594/1809MHz, RAM:8008/8108MHz, 3072MB, DDR5, 192bit, Aktív hűtés, 1xDVI, 1xHDMI, 1xDisplayPort, 3xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
68 590 Ft
Msi GTX 1060 AERO ITX 3G OC

Msi GTX 1060 AERO ITX 3G OC

nVidia, PCIE, GPU:1544/1759MHz, RAM:8008MHz, 3072MB, DDR5, 192bit, Aktív hűtés, 1xDVI, 2xHDMI, 1xDisplayPort, 2xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
72 710 Ft
Msi GTX 1060 ARMOR 3G V1

Msi GTX 1060 ARMOR 3G V1

nVidia, PCIE, GPU:1506/1708MHz, RAM:8008MHz, 3072MB, DDR5, 192bit, Aktív hűtés, 1xDVI, 2xHDMI, 2xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
73 870 Ft
Msi GTX 1060 6GT OCV1

Msi GTX 1060 6GT OCV1

nVidia, PCIE, GPU:1544/1759MHz, RAM:8008MHz, 6144MB, DDR5, 192bit, Aktív hűtés, 1xDVI, 1xHDMI, 1xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
78 080 Ft
Msi RX 580 ARMOR 8G OC

Msi RX 580 ARMOR 8G OC

AMD, PCIE, GPU:1366MHz, RAM:8000MHz, 8192MB, DDR5, 256bit, Aktív hűtés, 1xDVI, 2xHDMI, CrossFire, 2xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
78 960 Ft
Msi GTX 1660 VENTUS XS 6G OC

Msi GTX 1660 VENTUS XS 6G OC

nVidia, PCIE, GPU:1830MHz, RAM:8000MHz, 6144MB, DDR5, 192bit, Aktív hűtés, 1xHDMI, 3xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
82 120 Ft
Msi RX 590 ARMOR 8G OC

Msi RX 590 ARMOR 8G OC

AMD, PCIE, GPU:1565MHz, RAM:8000MHz, 8192MB, DDR5, 256bit, Aktív hűtés, 1xDVI, 2xHDMI, 2xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
84 010 Ft
Msi GTX 1660 ARMOR 6G OC

Msi GTX 1660 ARMOR 6G OC

nVidia, PCIE, GPU:1845MHz, RAM:8000MHz, 6144MB, DDR5, 192bit, Aktív hűtés, 1xHDMI, 3xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
84 140 Ft
Msi GTX 1060 ARMOR 6G OCV1

Msi GTX 1060 ARMOR 6G OCV1

nVidia, PCIE, GPU:1544/1759MHz, RAM:8008MHz, 6144MB, DDR5, 192bit, Aktív hűtés, 1xDVI, 2xHDMI, 1xDisplayPort, 2xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
86 830 Ft
Msi GTX 1060 GAMING 6G

Msi GTX 1060 GAMING 6G

nVidia, PCIE, GPU:1506/1708 | 1518/1733 | 1531/1746MHz, RAM:8008MHz, 6144MB, DDR5, 192bit, Aktív hűtés, 1xDVI, 1xHDMI, 1xDisplayPort, 3xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
90 000 Ft
Msi GTX 1660 GAMING X 6G

Msi GTX 1660 GAMING X 6G

nVidia, PCIE, GPU:1860MHz, RAM:8000MHz, 6144MB, DDR5, 192bit, Aktív hűtés, 1xHDMI, 3xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
92 090 Ft
Msi GTX 1060 GAMING X 6G

Msi GTX 1060 GAMING X 6G

nVidia, PCIE, GPU:1506/1708 | 1569/1784 | 1594/1809MHz, RAM:8000/8100MHz, 6144MB, DDR5, 192bit, Aktív hűtés, 1xDVI, 1xHDMI, 1xDisplayPort, 3xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
97 070 Ft
Msi GTX 1660 TI ARMOR 6G OC

Msi GTX 1660 TI ARMOR 6G OC

nVidia, PCIE, GPU:1860MHz, RAM:12000MHz, 6144MB, DDR6, 192bit, Aktív hűtés, 1xHDMI, 3xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
103 660 Ft
Msi GTX 1660 TI VENTUS XS 6G OC

Msi GTX 1660 TI VENTUS XS 6G OC

nVidia, PCIE, GPU:1830MHz, RAM:12000MHz, 6144MB, DDR6, 192bit, Aktív hűtés, 1xHDMI, 3xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
105 650 Ft
Msi GTX 1660 TI GAMING X 6G

Msi GTX 1660 TI GAMING X 6G

nVidia, PCIE, GPU:1875MHz, RAM:12000MHz, 6144MB, DDR6, 192bit, Aktív hűtés, 1xHDMI, 3xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
106 880 Ft
Msi RTX 2060 VENTUS 6G OC

Msi RTX 2060 VENTUS 6G OC

nVidia, PCIE, GPU:1710MHz, RAM:14000MHz, 6144MB, DDR6, 192bit, Aktív hűtés, 1xHDMI, 3xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
123 360 Ft
Msi RTX 2060 VENTUS XS 6G OC

Msi RTX 2060 VENTUS XS 6G OC

nVidia, PCIE, GPU:1710MHz, RAM:14000MHz, 6144MB, DDR6, 192bit, Aktív hűtés, 1xHDMI, 3xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
124 800 Ft
Msi RTX 2060 GAMING Z 6G

Msi RTX 2060 GAMING Z 6G

nVidia, PCIE, GPU:1830MHz, RAM:14000MHz, 6144MB, DDR6, 192bit, Aktív hűtés, 1xHDMI, 3xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
140 900 Ft
Msi GTX 1070 ARMOR 8G OC

Msi GTX 1070 ARMOR 8G OC

nVidia, PCIE, GPU:1556/1746MHz, RAM:8008MHz, 8192MB, DDR5, 256bit, Aktív hűtés, 1xDVI, 1xHDMI, SLI, 1xDisplayPort, 3xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
151 980 Ft
Msi RTX 2070 AERO 8G

Msi RTX 2070 AERO 8G

nVidia, PCIE, GPU:1410/1620MHz, RAM:14000MHz, 8192MB, DDR6, 256bit, Aktív hűtés, 1xHDMI, 1xUSB-C, SLI, 3xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
169 930 Ft
Msi RTX 2070 AERO ITX 8G

Msi RTX 2070 AERO ITX 8G

nVidia, PCIE, GPU:1410/1620MHz, RAM:14000MHz, 8192MB, DDR6, 256bit, Aktív hűtés, 1xHDMI, 3xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
182 030 Ft
Msi RTX 2070 VENTUS 8G

Msi RTX 2070 VENTUS 8G

nVidia, PCIE, GPU:1410/1620MHz, RAM:14000MHz, 8192MB, DDR6, 256bit, Aktív hűtés, 1xHDMI, 3xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
183 700 Ft
Msi RTX 2070 ARMOR 8G

Msi RTX 2070 ARMOR 8G

nVidia, PCIE, GPU:1410/1620MHz, RAM:14000MHz, 8192MB, DDR6, 256bit, Aktív hűtés, 1xHDMI, 1xUSB-C, 3xDisplayPort
Garancia: 24 hónap
196 350 Ft
Msi RTX 2070 ARMOR 8G OC

Msi RTX 2070 ARMOR 8G OC

nVidia, PCIE, GPU:1410/1740MHz, RAM:14000MHz, 8192MB, DDR6, 256bit, Aktív hűtés, 1xHDMI, 1xUSB-C, 3xDisplayPort
Garancia: 24 hónap
197 660 Ft
Msi RTX 2070 GAMING 8G

Msi RTX 2070 GAMING 8G

nVidia, PCIE, GPU:1410/1620MHz, RAM:14000MHz, 8192MB, DDR6, 256bit, Aktív hűtés, 1xHDMI, 1xUSB-C, 3xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
199 270 Ft
Msi RTX 2070 GAMING X 8G

Msi RTX 2070 GAMING X 8G

nVidia, PCIE, GPU:1410/1710MHz, RAM:14000MHz, 8192MB, DDR6, 256bit, Aktív hűtés, 1xHDMI, 1xUSB-C, 3xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
204 800 Ft
Msi RTX 2070 GAMING Z 8G

Msi RTX 2070 GAMING Z 8G

nVidia, PCIE, GPU:1410MHz, RAM:14000MHz, 8192MB, DDR6, 256bit, Aktív hűtés, 1xHDMI, 1xUSB-C, 3xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
221 400 Ft
Msi RTX 2080 VENTUS 8G OC

Msi RTX 2080 VENTUS 8G OC

nVidia, PCIE, GPU:1800MHz, RAM:14000MHz, 8192MB, DDR6, 256bit, Aktív hűtés, 1xHDMI, 1xUSB-C, SLI, 3xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
230 400 Ft
Msi RTX 2080 VENTUS 8G

Msi RTX 2080 VENTUS 8G

nVidia, PCIE, GPU:1515/1710MHz, RAM:14000MHz, 8192MB, DDR6, 256bit, Aktív hűtés, 1xHDMI, 1xUSB-C, SLI, 3xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
250 890 Ft
Msi Radeon VII 16G

Msi Radeon VII 16G

AMD, PCIE, GPU:1400/1750MHz, RAM:2000MHz, 16384MB, HBM2, 4096bit, Aktív hűtés, 1xHDMI, 3xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
256 000 Ft
Msi RTX 2080 AERO 8G

Msi RTX 2080 AERO 8G

nVidia, PCIE, GPU:1515/1710MHz, RAM:14000MHz, 8192MB, DDR6, 256bit, Aktív hűtés, 1xHDMI, 1xUSB-C, SLI, 3xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
265 690 Ft
Msi RTX 2080 DUKE 8G OC

Msi RTX 2080 DUKE 8G OC

nVidia, PCIE, GPU:1515/1845MHz, RAM:14000MHz, 8192MB, DDR6, 256bit, Aktív hűtés, 1xHDMI, 1xUSB-C, SLI, 3xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
273 400 Ft
Msi RTX 2080 SEA HAWK EK X

Msi RTX 2080 SEA HAWK EK X

nVidia, PCIE, GPU:1515/1860MHz, RAM:14000MHz, 8192MB, DDR6, 256bit, Aktív hűtés, 1xHDMI, 1xUSB-C, 3xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
300 740 Ft
Msi RTX 2080 GAMING X TRIO

Msi RTX 2080 GAMING X TRIO

nVidia, PCIE, GPU:1860MHz, RAM:7000MHz, 8192MB, DDR6, 256bit, Aktív hűtés, 1xHDMI, 1xUSB-C, SLI, 3xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
306 750 Ft
Msi RTX 2080 SEA HAWK X

Msi RTX 2080 SEA HAWK X

nVidia, PCIE, GPU:1515/1860MHz, RAM:14000MHz, 8192MB, DDR6, 256bit, Aktív hűtés, 1xHDMI, 1xUSB-C, SLI, 3xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
325 730 Ft
Msi RTX 2080 TI VENTUS 11G

Msi RTX 2080 TI VENTUS 11G

nVidia, PCIE, GPU:1545MHz, RAM:14000MHz, 11264MB, DDR6, 352bit, Aktív hűtés, 1xHDMI, 1xUSB-C, 3xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
390 730 Ft
Msi RTX 2080 TI DUKE 11G OC

Msi RTX 2080 TI DUKE 11G OC

nVidia, PCIE, GPU:1350/1665MHz, RAM:14000MHz, 11264MB, DDR6, 352bit, Aktív hűtés, 1xHDMI, 1xUSB-C, SLI, 3xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
428 460 Ft
Msi RTX 2080 TI GAMING X TRIO

Msi RTX 2080 TI GAMING X TRIO

nVidia, PCIE, GPU:1755MHz, RAM:14000MHz, 11264MB, DDR6, 352bit, Aktív hűtés, 1xHDMI, 1xUSB-C, 3xDisplayPort
Garancia: 36 hónap
437 890 Ft
^